Fotos 2022

Dinar CEA Maig 22
Via Ferrada Urquiza Olmo i descens
pel barranc de Sarah
Via Verda – Pallargues a Agramunt
Tossal de Baltasana
Ruta Viladotiana
Les Pletes entre Les Pallargues i Florejacs
Ruta Almenara, visita necropolis