Fotos 2023

Alquezar i passarel·les del riu Vero
Cami de les cent corves, Sant Salvador del Bosc
Bosc de Poblet

Santa Maria De Gualter